Speiderhuken

Speiderhuken

Speidergruppe har en gapahuk hvor storspeiderne avholder sine møter. Gapauken ligger ovenfor Svenskerud på Tranby. Det er sittebenker, krakker og bord i huken, og ute er det en egen bålplasss.