Oppstart av nytt speiderår

Oppstart av nytt speiderår

Tranby speidergruppe ønsker velkommen til oppstart av nytt speiderår.

For å ivareta smittevernhensyn og fordeling av lederressursene har vi måttet gjøre noen endringer.
Både småspeidere og storspeidere vil bli delt inn i grupper slik at speiderne vil få møte annenhver
uke fremover. I de ukene speiderne ikke har møte planlegger vi å kunne tilby et opplegg med
speideraktiviteter som kan gjøres hjemme men da på frivillig basis.

Småspeiderne vil bli delt inn i to grupper (en gruppe for 3. og en gruppe for 4. trinn). Storspeiderne
vil bli delt inn i stifinnere (5. – 7. trinn) og vandrere (8. – 10. trinn).

Mandag 31. august vil bli oppstart for følgende speidere:
• Småspeidere som nå begynner i 4. trinn. Disse møter opp kl 18 ved parkeringsplassen utenfor
klubbhuset til Lier IL.
• Stifinnere (5. – 7. trinn). Disse møter opp kl 18 ved Damtjern. Her vil det bli kanopadling så vi
ber alle som har egen redningsvest/flytevest om å ta med dette.

Mandag 7. september vil bli oppstart for følgende speidere:
• Småspeidere som nå begynner i 3. trinn. Disse møter opp kl 18 ved parkeringsplassen utenfor
klubbhuset til Lier IL.
• Vandrere (8. – 10. trinn). Disse møter opp kl 18 i Speiderhuken.

Det vil komme terminlister og mer informasjon med oppmøtetider for de ulike gruppene.

Speideren følger FHI sine retningslinjer for å ivareta smittevern. Det vil være tilgjengelig
hånddesinfeksjon ved oppmøtesteder. Syke barn skal ikke møte, og ved påvist smitte ønsker vi at
enhetsleder snarest mulig varsles om dette. Det vil ikke bli anledning for foresatte å følge barna opp
til speiderstedene.

På grunn av smittevern vil enkelte aktiviterer ikke la seg gjennomføre, og enkelte oppgaver må løses
på en litt annerledes måte enn vi har pleid å gjøre. Overnattingsturer må gjøres i mindre grupper og
fortrinnsvis utendørs. Vi håper allikevel å få til et spennende og variert speidertilbud i tiden
fremover.

Vi ønsker oss flere foresatte som kan være med å bidra på møtene. Flere ledere/foresatte vil kunne
gjøre at vi kan tilby oftere speidermøter. Vi ønsker også tilbakemelding fra de som har valgt å slutte
på speideren.

Vi gleder oss til å se alle igjen etter en lang pause.

Speiderhilsen lederne i Tranby speidergruppe.

Stengt for kommentarer.