Fanget opp av
Month: august 2020

Oppstart av nytt speiderår

Oppstart av nytt speiderår

Tranby speidergruppe ønsker velkommen til oppstart av nytt speiderår. For å ivareta smittevernhensyn og fordeling av lederressursene har vi måttet gjøre noen endringer. Både småspeidere og storspeidere vil bli delt inn i grupper slik at speiderne vil få møte annenhver uke fremover. I de ukene speiderne ikke har møte planlegger vi å kunne tilby et opplegg med speideraktiviteter som kan gjøres hjemme men da på frivillig basis. Småspeiderne vil bli delt inn i to grupper (en gruppe for 3. og…

Les mer Les mer